Škola přirozené komunikace

Škola Oldy Nováka si dává za cíl, aby její absolventi odcházeli vybaveni základními znalostmi a dovednostmi. Znalostmi a dovednostmi, které budou stavebním kamenem jejich vlastní práce s koněm. Základy, díky nimž se žákům bude dařit navázat plnohodnotný vztah pro oba zúčastněné.

2012-04-06-TOM 0328

Docílit většího počtu SPOKOJENÝCH koní – to je Oldův nejdůležitější, směrodatný a jediný cíl a také cíl celé jeho školy.

Podoba a náplň kurzů je sestavena tak, aby výuka byla skutečně smysluplná.

Primárně je tedy zaměřena především na dlouhodobější spolupráci se studentem.

Na rovinu uvádím, že má škola není určena a vhodná pro tzv. „Sběratele kurzů“. Sběrately kurzů nazývám lidi, kteří s prominutím „objedou kde co“ a posléze se pyšní svými obrovskými zkušenostmi.

Škola Oldy Nováka je zacílena jak na úplné začátečníky, tak na ty, kteří jsou u koní celá léta a svou práci chtějí postavit na nových základech. Absolventi mohou po skončení kurzu pokračovat dále formou individuálních výcviků, nebo pracovat s koněm zcela samostatně s možností dalších konzultací a doplňkových a nástavbových lekcí.

2012-04-06-TOM 0031