Nabídka a forma kurzů

 

Individuální výcvik

Může probíhat u nás na našich školních koních, nebo u Vás přímo s Vaším koněm. Anebo s Vaším koněm u nás, pokud tu kůň bude umístěn po čas výcviku. Lekce je v rozsahu 2 hodin a zabývá se vzděláváním v práci s koňmi obecně, nebo řešením konkrétní situace přímo s Vaším koněm.

Jednodenní kurzy v délce 8 hodin
Tyto kurzy se dělí do čtyř skupin:

1) Kurz č. 1 - Kurz o způsobu práce podle Oldy
Principy uvnitř stáda a jejich využití v náš prospěch.
Základy nekonfliktní práce s koněm. Získávání respektu a důvěry.
Citlivá práce s tlakem a prostorem. Uvedení koně do rovnováhy a vyladění koně pro nekonflikní práci s člověkem v pozici jezdce.
Na tento kurz stačí dva koně. Maximální počet účastníků je 20. Cena kurzu je 12000 Kč + cestovní náklady 7 Kč/ km.

2) Kurz č. 2 - Kurz je zaměřen především na práci s Vašimi koňmi
Uvedení do základních principů práce podle Oldy
Zjištění stavu koní. Princip nasměřování a vyladění.
Řešení konkrétních situací podle potřeby.
Maximální počet koní je 6. Počet účastníku kurzu je max. 20. Cena kurzu je 12000 Kč + cestovní náklady 7 Kč/ km.

3) Kurz č.3 - Principy přirozeného jezdectví
Obecně o principech přirozeného jezdectví v návaznosti na práci ze země.
Nacvičování práce s vlastním tělem "na sucho" (bez koně).
Praktická ukázka a vlastní praxe nekonfliktního ježdění na základě uvolňování a uzavírání zón v prostoru.
Kurz probíhá u nás na farmě na našich koních, nebo kdekoliv na Vašich koních. ( To pouze v případě, že jsou koně na jezdce vhodně připraveni. Není-li tomu tak, přecházíme plynule k práci s koněm ze země. Do nácviku bez koně se mohou zapojit všichni účastníci.
Maximální počet účastníků s koněm je 6. Cena kurzu 12000 Kč + cestovní náklady 7 Kč/km.

4) Kurz č.4 - Jezdecký kurz
Je určen pro jezdce, kteří již se svým koněm ušli kus cesty.
Společně se budeme dále posunovat, zvedat nároky na sebe i koně.
Maximální počet jezdců s koňmi je 6 s tím, že každému bude věnována adekvátní část času. Čím méně koní, tím více času pro Vás. Cena kurzu je 12000 Kč + cestovní náklady 7 Kč /km.

Náprava problémových koní, výchova koní, výcvik - momentálně není v nabídce
Probíhá zpravidla ve formě tříměsíčního pobytu koně u nás, samozřejmě, vždy s přihlédnutím k individuální situaci. V závěrečné fázi výcviku je spoluúčast majitele nutná, aby na moji práci dokázal navázat.
Cena je 7000 Kč/ měs. + náklady na ustájení.

 

 

Po vzájemné dohodě možnost pořádání přednášek a krátkodobých kurzů na míru.

 

303376 3777768090883 1477296060 3681779 1432858090 n

   542188 3777766930854 1477296060 3681778 1678012769 n