Nabídka a forma kurzů

Dlouhodobé kurzy

Tyto kurzy se konají v prostorách Farmy 249. Termín je stálý. Výuka probíhá dlouhodobě na základě výcvikového plánu. Lekce je v délce 2 hodin.

Individuální výcvik

Může probíhat u nás na našich školních koních, nebo u Vás přímo s Vaším koněm. Anebo s Vaším koněm u nás, pokud tu kůň bude umístěn po čas výcviku. Lekce je v rozsahu 2 hodin a zabývá se vzděláváním v práci s koňmi obecně, nebo řešením konkrétní situace přímo s Vaším koněm.

Jednodenní kurzy v délce 8 hodin
Tyto kurzy se dělí do čtyř skupin:

1) Kurz č. 1 - Kurz o způsobu práce podle Oldy
Principy uvnitř stáda a jejich využití v náš prospěch.
Základy nekonfliktní práce s koněm. Získávání respektu a důvěry.
Citlivá práce s tlakem a prostorem. Uvedení koně do rovnováhy a vyladění koně pro nekonflikní práci s člověkem v pozici jezdce.
Na tento kurz stačí dva koně. Maximální počet účastníků je 20. Cena kurzu je 7000 Kč + cestovní náklady.

2) Kurz č. 2 - Kurz je zaměřen především na práci s Vašimi koňmi
Uvedení do základních principů práce podle Oldy
Zjištění stavu koní. Princip nasměřování a vyladění.
Řešení konkrétních situací podle potřeby.
Maximální počet koní je 6. Počet účastníku kurzu je max. 20. Cena kurzu je 7000 Kč + cestovní náklady.

3) Kurz č.3 - Principy přirozeného jezdectví
Obecně o principech přirozeného jezdectví v návaznosti na práci ze země.
Nacvičování práce s vlastním tělem "na sucho" (bez koně).
Praktická ukázka a vlastní praxe nekonfliktního ježdění na základě uvolňování a uzavírání zón v prostoru.
Kurz probíhá u nás na farmě na našich koních, nebo kdekoliv na Vašich koních. ( To pouze v případě, že jsou koně na jezdce vhodně připraveni. Není-li tomu tak, přecházíme plynule k práci s koněm ze země. Do nácviku bez koně se mohou zapojit všichni účastníci.
Maximální počet účastníků s koněm je 6. Cena kurzu 7000 Kč + cestovní náklady.

4) Kurz č.4 - Jezdecký kurz
Je určen pro jezdce, kteří již se svým koněm ušli kus cesty.
Společně se budeme dále posunovat, zvedat nároky na sebe i koně.
Maximální počet jezdců s koňmi je 6 s tím, že každému bude věnována adekvátní část času. Čím méně koní, tím více času pro Vás. Cena kurzu je 7000 Kč + 300 Kč za každého diváka.

Náprava problémových koní
Probíhá zpravidla ve formě tříměsíčního pobytu koně u nás, samozřejmě, vždy s přihlédnutím k individuální situaci. V závěrečné fázi výcviku je spoluúčast majitele nutná, aby na moji práci dokázal navázat.
Cena je 3800 Kč/měsíc + 400 Kč za každou hodinu, kterou koni věnuji.

Výchova koní
Zcela dle potřeb zájemce. V závěrečné fázi výcviku je spoluúčast majitele nutná, aby na moji práci dokázal navázat.
Cena je 3800 Kč/měsíc + 400 Kč za každou hodinu, kterou koni věnuji.

Nabízím také umístění Vašeho koně na mé farmě, po libovolně potřebnou dobu.
Toto řešení je vhodné především pro komplikované koně. Ti se projevují ztrátou důvěry po předešlých špatných zkušenostech s lidmi. Při této možnosti je volitelné, zda pod mým vedením budete s koněm pracovat sami, či s ním budu pracovat sám. Vše je možné uzpůsobit Vašim potřebám a možnostem. Principy své práce Vám objasňuji a následně na Vás přesměrovávám celý díl výcviku. Dovoluji si upozornit, doporučit, že zapojení majitele považuji jako za zcela nezbytnou součást. Nedojde- li k tomu, stává se nezřídka, že veškerá práce časem přijde vniveč.

Po vzájemné dohodě možnost pořádání přednášek a krátkodobých kurzů na míru.

 

303376 3777768090883 1477296060 3681779 1432858090 n

   542188 3777766930854 1477296060 3681778 1678012769 n