Odcházení od stáda

Kategorie: 
Body: 

Tématem následujících videí  je řešení nechuti koně následovat člověka při odcházení ze stáda.