Oldův ceník

 

Vzhledem k tomu, že Oldova výuka probíhá především individuálně v malých skupinkách po dvou až třech žácích, snaží se všem vyjít vstříc. Neodmítnout nikoho, kdo ho požádá o pomoc.

2012-04-05-TOM 9962

 

 

Olda si je vědom toho, že ceníkový systém je nespravedlivý a znevýhodňuje lidi, kteří si placenou výuku nemohou dovolit. Na druhou stranu, co on by býval dal dříve za to, kdyby tu byl někdo, komu lze zaplatit a on jej vším, čím potřebuje, provede. Ukáže, co všechno se je možno ještě naučit. Bude mentorem a učitelem, člověkem, který bude průvodcem všemi zákoutími koňské duše, které mnohým z nás zůstávají leckdy navždy zastřené, v mlze anebo zcela neviditelné. Člověkem, se kterým se mohu vždy poradit, konzultovat vzniklé situace.

Zároveň připomínáme, že Olda stále poskytuje svou online poradnu na svém webu. Zdarma.

 

Olda pevně věří, že za něj primárně nehovoří ceník, ale výsledky jeho práce. Jeho um - rozumět koním. Jeho dar s nimi pracovat pro ně přirozenou a nekonfliktní cestou. A v nemalé míře jeho znalosti a nesporné zkušenosti.

 

 

 

 

 

  Dlouhodobý čtyřměsíční výukový kurz s pravidelnými tréninky v prostorách školní farmy (školní koně)…1500 Kč / měsíčně

  maximální účast: 2 - 4 účastníci v kurzu

 

 

   Víkendový výcvikový kurz pro 2 a více žáků v prostorách školní farmy 2 x 4 hod . . . . . . . 2000 Kč / osoba

   (možnost zapojení vlastního koně . . . . cena 140 Kč/den)

 

   Individuální jednorázová výcviková hodina v prostorách školní farmy

   1 účastník. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  700 Kč / výuková hodina

   2 účastníci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1250 Kč / výuková hodina

   3 účastníci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500 Kč / výuková hodina

   Při přechodu k pravidelné výuce možnost zařazení do kurzu.

 

  Konzultace na Vámi určeném místě v délce 2 hod nebo objednaná práce Vaším koněm pro 1 až 2 žáky . . .2000 Kč

  + cestovní náklady při vzdálenosti od Prahy více než 20km

  Možnost dalších studentů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   500 Kč / osoba

 

  Konzultace problémové situace v prostorách naší farmy . . . . 500Kč / hodina

 

  Seminář: 8 hod (s pauzou na občerstvení) do 10 účastníků a s možností zapojení Vašich koní . . . . 7000 Kč

   + Cestovní náklady  (6 Kč/km)

 

  Cena za nápravu či dlouhodobý výcvik Vašeho koně se určuje vždy individuálně, dohodou dle náročnosti úkonu.

 

 .