Slovo úvodem

Kategorie: 
Body: 

Videa, která zde máte k dispozici vznikla z touhy pomoci tápajícím lidem.

A také pomoci velikému množství vystresovaných koní.

 

2012-04-05-TOM 9965

 

Jsem si vědom toho, že videa, která jsem dělal mají své slabiny. Mohou leckdy působit jako zavádějící a nevýstižná. Vytvářel jsem je za pomoci mých přátel.

Věřím, že se postupně dopracuji k lepším záznamům.

Přesto se domnívám, že jsou zdatným materiálem a mohou sloužit jako inspirace mým klientům jakou formou pracuji. Jaké jsou mé metody a postupy. Zdůrazňuji, že každý kůň je individuální a je potřeba ke každému z nich také individuálně přistupovat.

 

Olda

2012-04-06-TOM 0126