Typy kurzů

Nabízené typy kurzů:

Kurz č. 1 – Kurz o principech Nekonfliktního výcviku koní Oldy Nováka

 • Mechanismy uvnitř stáda a jejich využití v náš prospěch.
 • Základy nekonfliktní práce s koněm a vytvoření vztahu, jenž nás činí kompetentní k vedení.
 • Práce s prostorem a mentální energií .
 • Uvedení koně do rovnováhy a základy jeho psychologie.
 • Na tento kurz stačí dva koně.


Kurz č. 2 – Kurz je zaměřen především na práci s Vašimi koňmi

 • Seznámení s principy Nekonfliktního výcviku koní Oldy Nováka.
 • Zjištění stavu koní. 
 • Nasměřování a vyladění psychiky koně a uvedení jeho vztahu s člověkem do rovnováhy. 
 • Řešení konkrétních situací podle potřeby.
 • Maximální počet koní je 6.


Kurz č.3 – Principy nekonfliktního jezdectví

 • Obecně o principech přirozeného jezdectví v návaznosti na práci ze země.
 • Nacvičování práce s vlastním tělem „na sucho“ (bez koně).
 • Praktická ukázka a vlastní praxe nekonfliktního ježdění na základě uvolňování a uzavírání zón v prostoru.
 • Kurz probíhá u nás na farmě na našich koních nebo kdekoliv na Vašich koních. ( To pouze v případě, že jsou koně na jezdce vhodně připraveni. Není-li tomu tak, přecházíme plynule k práci s koněm ze země. Do nácviku bez koně se mohou zapojit všichni účastníci).
 • Maximální počet účastníků s koněm je 6.


Kurz č.4 – Jezdecký kurz

 • Společně se budeme dále posunovat, zvedat nároky na sebe i koně.
 • Maximální počet jezdců s koňmi je 6, každému bude věnována adekvátní část času. Čím méně koní, tím více času pro Vás.